نقد و بررسی

سازگاری با دوربین های PD-175 – Z5 – Z7 – FX 1000