نقد و بررسی

پانتوگراف 5 ریل 4 بازو

پانتوگراف 5 ریل 4 بازو – این سیستم پانتوگراف دارای پنج ریل و چهار فانوسی است. دو ریل روی سقف نصب می‌شوند و سه ریل دیگر روی دو ریل سقفی حرکت می‌کنند. هر فانوسی تا طول حدود 2 متر باز می‌شود. اندازه‌ی هر فانوسی در حالت بسته حدود 40سانتی‌متر است. طول هر ریل حدود 3 متر است که می‌توان آن‌ها را برای استفاده‌های گوناگون کوتاه نمود.