نقد و بررسی

فون زنجیری – سه تایی

با استفاده از این ابزار شما می توانید سه عدد فون استودیویی را بر روی دو سه پایه نور نصب کنید. ابزاری مناسب برای افرادی که نیاز به جابه جایی استودیو خود دارند و همچنین عکاسانی که به دلیل اجاره ای بودن مکان یا هر دلیل دیگری تمایلی به سوراخ کردن دیوار برای نصب دستگاه فون ندارند. اگرچه که این دستگاه فون قابلیت اتصال به سقف یا دیوار را نیز دارد و  اگر در مکان ثابتی بودید می توانید این دستگاه را به سقف یا دیوار متصل کنید.
این ابزار استفاده از فون های استودیویی را در مواقعی که نیاز به جابه جایی دارید آسان می کند. کیفیت ساخت خوبی دارد و سبک است.