نقد و بررسی

فون زنجیری – چهار تایی

فون زنجیریچهار تایی – این پایه‌ی پرده، امکان نصب روی سقف یا دیوار دارد، و شامل ۴ نگه‌دارنده و کنترل‌کننده‌ی مجزا برای هر محور است. پایه شامل دو بخش است که در دو طرف دیوار یا سقف نصب می‌شود. حداکثر طول مجاز پرده، هنگام استفاده از این پایه‌، ۳ متر است.