نقد و بررسی

فون زنجیری – شش تایی

فون زنجیریشش تایی – این پایه‌ی پرده، امکان نصب روی سقف یا دیوار دارد، و شامل ۶ نگه‌دارنده و ۶ زنجیر است. پایه شامل دو بخش است که در دو طرف دیوار یا سقف نصب می‌شود. حداکثر طول مجاز پرده، هنگام استفاده از این پایه‌، ۳ متر است.